Wijkt het paard voor druk of ontwijkt het paard?
21 december 2011 

Wijkt het paard voor druk of ontwijkt het paard?

Er is een groot verschil tussen het wijken en het ont-wijken van (fysieke of drijvende) druk. Zelfs al lijkt het op het eerste zicht soms hetzelfde.  Dan vraag je aan het paard om te wijken voor fysieke druk, laat ons zeggen op de achterhand, en daar gaat het paard al, reeds voor je werkelijk fysiek contact hebt gemaakt.  Of je vraagt 1 stapje, en je krijgt er meteen 10 gepresenteerd.

Ook bij het wijken voor indirecte druk, dus voor drijvende hulpen, kan dit voorkomen.  Dan vraag je het paard bv met je lichaamstaal om de achterhand te laten wijken en het paard doet het veel te snel, op een eerder gespannen en onzekere manier.

Hoe merk je het verschil tussen wijken en ontwijken?

Als een paard jouw hulpen “ontwijkt” dan merk je dit aan het feit dat het te vroeg reageert, te snel of te lang. Het paard beweegt verder van de druk weg dan dat je vraagt. De reden is meestal dat je zelf  teveel druk zette in de aanleerfase of dat je nog steeds teveel doet : je gebruikt teveel (directe/fysieke of indirecte/drijvende) druk zonder dat je er bewust van bent, zoals te grote en/of te snelle bewegingen en een dominante uitstraling en energie. Daar reageert het paard in gelijke mate op. En dan zou je zelfs kunnen zeggen dat het niet ontwijken is, maar gepast wijken op de druk die jij zet, en die is teveel.

wijken-voor-druk-achterwaartsWanneer een paard wijkt, dan bijft het rustig en ontspannen.  Je kan invloed uitoefenen op hoe lang het paard wijkt (je kan het dus laten stoppen met wijken ook) en je hebt ook invloed op de snelheid: je kan het paard de oefening zowel traag als iets vlotter laten uitvoeren, zonder dat het paard gaat “rushen”. In de oefening is er een duidelijke communicatie voelbaar en zichtbaar.

Om te voorkomen dat een paard gaat ontwijken zal je zelf ook heel ontspannen en rustig moeten zijn.  Je stelt je vriendelijk op maar blijf wel duidelijk.  Veel aanrakingsoefeningen tussendoor zijn heel goed, vooral wanneer je paard wantrouwig is geworden door een eerdere verkeerde aanpak of nare ervaring.  Ook supergevoelige paarden hebben veel baat bij aanrakingsoefeningen.

Reactie plaatsen