De 5 basis grondwerkoefeningen

De 5 basis grondwerkoefeningen

Grondwerk met paarden: dit zijn oefeningen die je doet met je paard terwijl je zelf op de grond blijft en het paard leidt aan een lang leidtouw en halster/kaptoom of halsring. Grondwerk is het 2de trainingsonderdeel van Horsefulness Training.

Wat betekent "basis"

Vanuit de Horsefulness filosofie is er "Basis" Grondwerk en "Verdergezet" Grondwerk.  Basis Grondwerk heeft niets te maken met het feit dat het makkelijker zou zijn dan Verdergezet Grondwerk.

Wel refereert het woord "basis" hier naar alle oefeningen die je paard zeker dient kennen.  Deze basis oefeningen zijn belangrijk omdat wanneer het paard, en jij - als begeleider van het paard - ze beheerst

 • de omgang met je paard veiliger is
 • jullie elkaar tijdens het grondwerk goed zullen begrijpen, de communicatie tussen jullie is helder
 •  om je paard te leren omgaan met de mensenwereld zoals de dagelijkse omgang en verzorging
 • de omgang en training op de grond op een ontspannen en aangename manier kan verlopen
 • ze de voorbereiding zijn op het Verdergezet Grondwerk: zonder deze oefeningen kan je geen Verdergezet Grondwerk doen.  Of je kan het wel, maar je zal lichtjes gefrustreerd raken ;-)

Er zijn ontzettend veel grondwerkoefeningen, die je kan onderverdelen in 5 hoofdgroepen.  Deze zijn

 • de leidoefeningen
 • de aanrakingsoefeningen
 • het wijken voor fysieke hulpen
 • het wijken voor drijvende hulpen
 • circkelwerk

Elke hoofdgroep bestaat uit meerdere andere oefeningen.  Al deze oefeningen kan je zowel makkelijk als moeilijker en meer uitdagender maken, naargelang het niveau van het paard (en jezelf), zijn mentale en fysieke behoeftes, de situatie op het moment zelf, ...


de-5-basisoefeningen-grondwerk-met-paarden

De verschillende groepen

1. Leidoefeningen

De naam zegt het al: deze oefeningen omvatten het leiden. Je leidt het paard dus van punt A naar punt B aan een touw en halster (of kaptoom/halsring).  Er zijn 3 leidoefeningen:

 1. Leiden vanuit de leidpositiepaard-leiden-touw-halster

Je loopt hierbij voor het paard uit en je bakent je ruimte af. Het paard leert hier dus om respect te hebben voor jouw intieme en persoonlijke ruimte.

Je werkt ook aan jouw leiderschap, want in alle leidoefeningen ga je zelf je richting en snelheid bepalen.

 2. Leiden vanuit de partnerpositie

Je loopt ter hoogte van de schouder van het paard. Het paard leert hier om naast je te blijven, zowel in stap als in draf, tijdens het achterwaarts stappen, het halthouden en het wachten, de wendingen naar links en naar rechts.

In deze positie leid en drijf je het paard terzelfdertijd en dat oefen je zowel aan de linkerkant van het paard als aan de rechterkant.

Deze oefening ga je in de meeste gevallen pas doen als het leiden in 1ste positie goed bevestigd is. Je moet je paard immers ten alle tijde terug uit je ruimte kunnen zetten vanuit de partnerpositie.

Je kan het paard tijdens het leiden vanuit de partnerpositie ook toestaan om zelf de leiding te nemen.  Dit doe je dan wel heel bewust en alleen als je zeker bent dat je ook de leiding weer kan overnemen.  Dit kan ook bij de volgende leidpositie, nl het leiden vanuit de drijfpositie

 3. Leiden vanuit de drijfpositie

Hierbij loop je achter de drijflijn van het paard, je loopt dus  naast de achterhand of schuin achter het paard.  Ook vanuit deze positie kan je richting aangeven en snelheid bepalen.  Het vergt heel wat oefening om dit onder de knie te krijgen, het is dan ook belangrijk dat je dit goed voorbereidt met de oefening Los Sturen uit het Vrije Werk want dan zal het toch makkelijker zijn.

2. Aanrakingsoefeningen

Dit zijn oefeningen waarbij we het paard aanraken. We doen dit om het paard onze aanrakingen te leren aanvaarden, er vertrouwen in te hebben en er uiteindelijk ook van te genieten.

Er zijn 2 basis-aanrakingsoefeningen

Afstrijkengrondwerk: het paard afstrijken met de handen

Bij deze oefening strijk je het paard af met beide handen, over zijn ganse lichaam, ook het hoofd, de benen, de hoeven en de staart.

Groomen

Je groomt het paard zoals paarden dat ook onderling doen, dus je kroelt en wrijft op de lievelingsplekjes van het paard, meestal rond de schoft, maar veel paarden hebben ook nog andere lievelingsplekjes.

3. Wijken voor fysieke hulpen

We leren het paard hierbij om mee te gaan met fysieke druk. Ook hier kan je verschillende basisoefeningen onderscheiden

 • Hoofd laag: het paard wijkt voor lichte neerwaartse druk achter de oren door het hoofd te laten zakken
 • Neus naar flank: het paard wijkt voor lichte druk op de zijkant van het hoofd door de neus richting de flank te bewegen
 • Achterwaarts op de neus: het paard wijkt voor lichte druk op de neus door na te geven en een stapje achterwaarts te zetten
 • Voorwaarts: het paard wijkt voor lichte voorwaartse druk achter de oren door een stapje naar voor te zetten
 • Achterwaarts op de boeg: het paard wijkt voor lichte druk op de boeg door een stap naar achteren te doen
 • Voorhand opzij: het paard wijkt voor lichte druk op de schouder door een stapje opzij te zetten met de voorhand
 • Achterhand opzij: het paard wijkt voor lichte druk op de bil door een stapje opzij te zetten met de achterhand.
 • Buigen: het paard wijkt voor de lichte druk op de singelplaats door zich te buigen in zijn lichaam (de ribben buigen van je af)
 • Volg het touw: het touw ligt rond het lichaam van het paard, het paard wijkt voor de lichte druk op het halster door de neus naar de flank te brengen - van je af - en daarna het touw te volgen dat rond zijn lichaam ligt.

  Je kan naast deze 9 oefeningen nog andere oefeningen doen waarbij je het paard leert om te wijken voor fysieke hulpen, denk aan
  - rug bol maken 
  - been opheffen als je lichte druk geeft op het been
  - mond open als je lichte druk geeft op de mondhoeken
  -...

  wijken voor druk

  In het begin vraag je slechts een pasje. Dit bouw je dan stelselmatig op tot meerdere passen (bv een ganse wending om de voorhand bij het wijken voor fysieke hulpen op de achterhand). Bij andere oefeningen begin je met 1 seconde en bouw je stelselmatig op tot een halve minuut of langer (bv hoofd laag).

  4. Wijken voor drijvende hulpen

  Hierbij vragen we het paard ook om te wijken, maar we raken het paard niet aan. Wel zetten we onze energie en drijvende hulpen zo in, dat het paard snapt wat we vragen. Deze oefeningen zitten vaak verweven in de andere basisoefeningen zoals het leiden en het cirkelwerk.

  Het is zo dat je een paard kan laten wijken voor drijvende hulpen
  • met de voorhand, met de achterhand of met beide tegelijkertijd
  • naar voor, naar achter, naar links en naar rechts

   Basisoefeningen waarbij je paard wijkt voor drijvende hulpen zijn oa wanneer je het paard vraagt om
   • uit je persoonlijke ruimte te blijven
   • achterwaarts te stappen
   • voorwaarts te gaan vanuit de 2de positie
   • halt te houden
   • te wenden naar links en naar rechts vanuit de 2de positie
   • te vertrekken op een cirkel (de voorhand wijkt naar links of naar rechts)
   • de achterhand opzij te bewegen (de achterhand zijdelings naar links of rechts laten wijken, al dan niet vanuit beweging)
   • zijwaarts langs een omheining te gaan
   • schouderbuitenwaarts te doen


5. Cirkelwerk

Je vraagt het paard hierbij om in een cirkel rond jou te bewegen. Door middel van lichaamstaal leer je het paard vertrekken op de cirkel, vertragen, versnellen, halthouden, van richting veranderen, ...  Jullie worden steeds beter op elkaar ingesteld.

grondwerk-met-paarden-cirkelwerkCirkelwerk kan je oefenen om je paard voor te bereiden op het longeren, om hindernissen te overwinnen zonder dat je steun geeft voorop (je cirkelt het paard bv over een zeil, balken, water), om het zijwaarts in te zetten, ...

Basis Grondwerk uitdagender maken

grondwerk met de halsringAls je het Basis Grondwerk doorlopen hebt, alle oefeningen kent, en je de smaak te pakken hebt, dan kan je het basis grondwerk dus uitdagender gaan maken.

Dit is niet alleen heel erg leuk, maar het zorgt er ook voor je paard een goede conditie behoudt (of verkrijgt). Doordat het steeds nieuwe dingen leert en regelmatig uitgedaagd wordt om zijn grenzen te verleggen, blijft je paard fit en sterk op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.

Grondwerk is dus ideaal voor zowel jonge als oudere paarden. Alsook voor paarden die niet (meer) bereden worden, want op die manier kan je ze toch gezond en wel houden.

Wil je graag begeleiding krijgen bij Basis Grondwerk?  Dan raad ik je het Horsefulness Groundwork Program aan, dat bestaat uit een Basis Grondwerkcursus, maar ook verschillende cursussen over het Verdergezet Grondwerk.  Op deze pagina lees je er meer over. 

Of klik hier om het gratis ebook over Grondwerk te downloaden (Engelstalig)

Reactie plaatsen